Cầu dao tự động loại 1 cực

Còn hàng

Giá: 31.000₫

Tổng quan

VLS/C

 

Số cực

Dòng (A)

Mã số

Đóng gói

1

06

VLS/C1006

12

1

10

VLS/C1010

12

1

16

VLS/C1016

12