Cáp điện 1x50mm Cu/XLPE/PVC Trần Phú

Còn hàng

Giá: 99.744₫

Tổng quan

Ruột dẫn: đồng, nhôm. Số ruột: 1 Mặt cắt danh định ruột dẫn đến 240 mm2 Cấp điện áp: đến 3KV Nhiệt độ làm việc tối đa: 90oC